INZENJERSKA GEOLOGIJA PDF

Sve stenske mase u sklopu terena su, po pravilu, anizotropne, heterogene i u odredjenom naponskom stanju. Na tome im se zahvaljujem. Zahvalnost dugujem i svim sponzorima i pojedincima koji su materijalno pomogli da se ova knjiga publikuje. Autor doc. Naravno, njegova nadogradnja, kao i preciziranje, predmet su detaljnih ispitivanja. U knjizi su razmatrani: nabori, rasedi, pukotine.

Author:Kazragami Sagar
Country:Fiji
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):12 May 2009
Pages:185
PDF File Size:16.33 Mb
ePub File Size:2.58 Mb
ISBN:857-6-62312-393-2
Downloads:40560
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazicageSve stenske mase u sklopu terena su, po pravilu, anizotropne, heterogene i u odredjenom naponskom stanju. Na tome im se zahvaljujem. Zahvalnost dugujem i svim sponzorima i pojedincima koji su materijalno pomogli da se ova knjiga publikuje. Autor doc. Naravno, njegova nadogradnja, kao i preciziranje, predmet su detaljnih ispitivanja. U knjizi su razmatrani: nabori, rasedi, pukotine. Ona mogu biti trajnog ili privremenog karaktera. To se prevashodno odnosi na mehaniku tla, mehaniku stena, fundiranje, hidrogeologiju, prirodne gradjevinske materijale.

Diskontinuiteti su na dubini km koliko je i debljina Zemljine kore. Takvi objekti mogu biti u celini, ili pojedini njihovi delovi, duboko u podzemlju.

Zemljinu koru izgradjuju vrlo raznovrsne vrste stena. Temperatura stena je promenljiva po dubini. Vremenom Zemljina kora je postajala sve deblja, mada su se njene dublje mase verovatno delom ponovo stapale.

One se deponuju u jezerima, morima i drugim depresijama Zemljine kore. Ovom metodom odredjena je starost rude uranita iz Karelije, a ona iznosi 1,85 milijardi godina. One su stare 4,5 milijardi godina. Debljina stena stvaranih u prekambriji iznosi nekoliko desetina kilometara.

Odeljci serija nazivaju se katovi, koji se dalje dele na potkatove, a ovi na zone, koje su najmanje stratigrafske jedinice slojeva.

78012AP DATASHEET PDF

Inženjerska geologija

Your request to send this item has been completed. Please verify that you are not a robot. Check copyright status Cite this Title Vesnik. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes. Would you also like to submit a review for this item? Citations are based on reference standards.

EJERCICIOS ORTOGRAFICOS AGUSTIN MATEOS MUOZ EDITORIAL ESFINGE PDF

INZENJERSKA GEOLOGIJA

.

ERYTHRINA VELUTINA PDF

INZENJERSKA GEOLOGIJA PDF

.

Related Articles