GAJENJE VINOVE LOZE PDF

Bobice su veoma krupne, okruglaste, sa pokozicom ljubicastocrvene boje. Veoma je prinosna sorta i ima blagu aromu. Neutralnog je mirisa. Bobice su krupne, jajolike, plavocrvene posute obilnim pepeljkom. Vreme zrenja: polovina septembra. Vrlo je postojana i dobro podnosi transport.

Author:Tagor Daikus
Country:Russian Federation
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):22 May 2014
Pages:110
PDF File Size:10.77 Mb
ePub File Size:12.87 Mb
ISBN:335-5-92325-745-7
Downloads:59752
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkikreeZbog toga je uvedena rezidba vinove loze kao prva mera pri njenom gajenju. U doba Rimljana bilo je dozvoljeno da se za crkvene obrede koristi samo vino iz orezanih vinograda, jer je bilo boljeg kvaliteta. Trifuna Kratka rezidba vinove loze se primenjuje kod sorata u kojih su prva okca pri osnovi lastara veoma rodna prokupac, plovdina. Zbog toga se kod njih ostavljaju samo kratki kondiri sa 2 ili 3 okca. Pri narednoj rezidbi dugi kondiri se uklanjaju do osnove. Duga rezidba vinove loze.

U narednoj godini se lukovi iz prethodne godine uklanjaju do osnove. Gijo u Francuskoj, krajem XIX veka. Takve su sorte game crni, game bojadiser, burgundac crni, rizling italijanski i dr.

Okca brzo bubre i iz pupoljaka se razvijaju novi lastari. Zbog toga se na kondirima razvijaju veoma dobri lastari, ali se na njima razvijaju sitniji grozdovi. Zbog toga su ovi lastari najpogodniji za rezidbu na nove lukove i kondire u narednoj godini. Svaki novi lastar dobija manje vode i hrane i sporije raste. Na njima se formiraju okca slabije rodnosti, pa su ovi lastari manje pogodni za ostavljanje novih lukova i kondira pri narednoj rezidbi.

Na ovakvim lastarima su formirana rodna zimska okca, iz kojih se u narednoj godini mogu razviti rodni lastari. Najpovoljniji su lastari srednje debljine za sortu i uslove njenog gajenja. Na njima su formirana rodnija okca. Presek treba da ima blagu kosinu, suprotno od okca, kako bi se sokovi koji se izdvajaju iz lastara pri suzenju, slivali suprotno od okca niz kondire odnosno lukove. Primena mehanizacije za rezidbu vinove loze je neminovnost savremenog vinogradarstva.

LA CARTERA DE ACCIONES DE WARREN BUFFETT PDF

Uzgoj i sadnja vinove loze – djubrenje, razmak, prinos

.

CARTE NAUTICHE SICILIA PDF

Sadnja vinove loze: naučite sve o sadnji vinove loze

.

Related Articles